Waarmee in de pers?

Wil je de pers bereiken met jouw afdeling? We geven je enkele zaken die zich er toe lenen.

Activiteiten uit je programma – Bekijk je jaarprogramma. Welke activiteiten springen er uit? Welke hebben nieuwswaarde? Welke kunnen mooie beelden of mooie foto’s opleveren.

Hier kan je nog kiezen voor een aankondiging voor je activiteit of een (beeld)verslag.pers_01

Je ledenbestand als nieuwsbron – Zijn er kwb’er die iets gedaan hebben met nieuwswaarde? Hobby’s die de moeite zijn?

Ook je gewone werking kan nieuwswaarde hebben – Heb je een nieuwe voorzitter? Een nieuw lokaal? Is jullie volleybal kampioen? Schenken jullie een cheque aan het goede doel?