Steven Buelens

Intercultureel communiceren

Wat zijn ‘de betere begrippen’ in een superdiverse migratiesamenleving? Om in onze superdiverse migratiesamenleving de bomen door het bos van het betere taalgebruik te zien, heeft ORBIT vzw een klein lexicon samengesteld. Want vaak worden begrippen zoals vluchteling, asielzoeker en migrant achteloos door elkaar gebruikt terwijl er wel degelijk een verschil is. Het juist benoemen van personen of situaties is belangrijk om het juiste onderscheid te kunnen maken.

Wat is een nieuwkomer nu precies? En een oudkomer? Dit lexicon bevat meer begrippen dan enkel de klassieke termen over asiel & migratie. Handig voor je eigen teksten of in dialoog met medeburgers.

Klik hier voor het downloaden van de pdf van het Lexicon.

Wil je meer weten hoe je correct en representatief mogelijke beeldvorming over mensen met een migratiegeschiedenis verspreid? Neem dan contact op met Orbit vzw en ontvang hun checklist “World White Web?” om zo correct mogelijk over migratie te communiceren.

Info te verkrijgen via info@orbitvzw.be.

Framing over migratie:
Hoe spreken Vlaamse politici over migratie?

Belangrijk in onze beeldvorming over migratie is hoe er door politici (en de media) over migratie gesproken wordt. Frames zijn standvastige denkkaders of denkramen die bruikbaar zijn om structuur te brengen in de realiteit. Ze spelen een belangrijke rol in de communicatie over complexe maatschappelijke problemen. Ze worden gedeeld en veranderen niet zomaar. Als politieke partijen en politici praten over migratie, is dat overwegend met eenzijdige frames.

De universiteiten van Gent en Leuven onderzochten in een tweedelig onderzoek welke frames Vlaamse partijen en politici gebruikten bij hun uitspraken over migratie in de periode 1 januari 2016 tot 30 juni 2018 in Vlaamse kranten, televisienieuws en sociale media. Het tweede luik was een onderzoek naar het effect van frames in tweets op de mening van de Vlaming.
Als uitgangspunt voor dit onderzoek werden vier basisframes genomen: het frame van de migrant als een indringer; het frame van de welvaartskloof waarbij we solidariteit verschuldigd zijn aan anderen aangezien wij het hier goed hebben; het win-win frame waarbij migratie als een opportuniteit wordt gezien en de slachtofferframe, waarbij de migrant wordt omschreven als een onschuldig en hulpeloos slachtoffer dat vlucht voor de problemen uit zijn thuisland en dat hulp van buitenaf nodig heeft.

Van de 1.528 onderzochte uitspraken bevatten er 245 (16%) één van de vier frames. Dit toont aan dat Vlaamse politici en partijen niet altijd neutraal en of enkel met feiten het woord nemen over migratie.

Het onderzoek bevestigt dat het politieke discours over migratie hoofdzaak negatief (indringer frame). Het win-win en welvaartskloofframe staan beiden aan de positieve kant van het spectrum. Het slachtofferframe getuigt van een empathie, maar medelijden hebben met de migrant hoeft niet altijd positief voor hem of haar uit te draaien omdat het de hulpeloosheid van de migrant beklemtoont. Een minder eenzijdige kijk op migratie is nodig en toont aan dat er op een andere manier over migratie kan gesproken worden, zonder te polariseren en zonder het publieke debat te vergiftigen.

Het volledige onderzoek is te lezen op https://www.11.be/artikels/item/politieke-partijen-spreken-eenzijdig-over-migratie-en-migranten

GDPR – wat en hoe?

Wat zijn je rechten & plichten
in jou kwb-afdeling:

Ook jouw kwb-afdeling houdt gegevens van personen bij. Van je leden bijvoorbeeld. Of van de contactpersonen van bevriende verenigingen. Misschien zelfs van deelnemers aan activiteiten. Of van losse medewerkers.

In principe mag dit niet. Tenzij je goede redenen hebt om dit te doen en goed zorgt draagt voor de privacy van de mensen van wie je gegevens verwerkt. Dit wordt vanaf nu allemaal geregeld door de GDPR*: een Europese verordening rond de bescherming van persoonsgegevens.

Die GDPR kan je zien als een uitbreiding en verbetering van de bestaande wet op de privacy. Zeker met de komst van bedrijven als Google en Facebook, die op alle mogelijke manieren persoonsgegevens verzamelen, was een aangepaste wetgeving nodig.

Maar het gaat verder: niet alleen de grote bedrijven vallen onder deze nieuwe wetgeving, maar ook kleinere organisaties, zoals kwb-afdelingen, moeten in orde zijn, vanaf 25 mei 2018. Dus ook jouw kwb-afdeling.

Met deze webpagina en de bijhorende brochure, zorgen we dat ook jij in orde bent met deze nieuwe privacywet.

*GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands spreekt men over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Wat moet je zeker hebben?
 • Hou je veel gegevens bij?
 • Wat met Korpus?

Al deze info kan je vinden
op deze webpagina


www.kwbeensgezind.be/gdpr/

Vraag het gewoon aan je leden

Promotie voeren is – hoe je het ook draait of keert – proberen om iets te ‘verkopen’. In het geval van kwb gaat het heel vaak om het ‘verkopen’ van activiteiten. We maken promotie voor een activiteit om de mensen over te halen naar die activiteit te komen.

Maar weet je wat nog beter is dan promotie voeren? Aan je leden (en niet-leden) zelf vragen welke activiteiten zij interessant vinden!

In de komende maanden stellen onze kwb-besturen het programma op voor 2019. Vaak komen enkel de ideeën van de bestuursleden op tafel. Zonder dat we weten wat de leden zelf willen.

Daarom heeft kwb een online tool ontwikkeld: een poll waarmee je gewoon – in enkele minuten tijd – aan je leden kan vragen welke activiteiten zij op het programma willen zien.

Wil jouw bestuur aan de leden vragen wat ze willen? Je vindt de poll op www.kwbeensgezind.be/poll.

Nog enkele tips:

 • Pas de poll zeker aan voor je eigen afdeling. Als je de poll aanmaakt, staan de nationale activiteiten er standaard in. Je kan je eigen activiteiten toevoegen, de nationale activiteiten verwijderen, de volgorde wijzigen, zodat jouw activiteiten bovenaan komen te staan…
 • Maak een leuk tekstje wanneer je de link doorstuurt en stuur de link niet zomaar door. Vraag de mensen welke activiteiten zij heel graag op het programma zouden zien.
 • Beperk je niet tot een mailtje met de link naar je poll: gebruik bijvoorbeeld ook andere media zoals Facebook of WhatsApp om de link door te sturen! Hoe ruimer je de poll verspreidt, hoe meer mensen hun mening zullen geven.
 • Je hoeft je niet te beperken tot je leden. Vraag gerust ook aan niet-leden om hun mening!

""
Je kan je poll bewerken op www.kwbeensgezind.be/poll. Met vragen of problemen kan je steeds terecht bij Steven Claeys (steven.claeys@kwb.be).

Een diavoorstelling op Facebook

Een boodschap aankondigen met een diavoorstelling op Facebook.

Facebook aankondigingen met diavoorstelling zijn mogelijkheden waarin beeld, beweging, geluid en tekst worden gebruikt om je verhaal op verschillende apparaten en via elke verbindingssnelheid te vertellen. Je kunt al in enkele minuten via je computer of mobiel apparaat een diavoorstelling maken. Deze kan je zo gebruiken om een verhaal te vertellen.
Met een diashow op Facebook trek je veel meer belangstellenden en likes dan met een gewone foto en het is heel eenvoudig om zo een reeks in elkaar te steken.

""

Hoe maak je een diashow op je facebookpagina?

ga naar je facebookpagina.
Bij ‘Schrijf een bericht’ klik je op het icoon Foto/video

dia-scherm_01

Ga daar kan je naar het item: Diashow maken.
Je kan er 3 tot 10 foto’s toevoegen om een show te maken.
Je hebt er keuze tussen 3 beeldverhoudingen:
vierkant 1 op 1 (1:1)
Rechthoek (16:9)
of Verticaal (2:3)

dia-scherm-02

Je kan ook de afspeelduur per foto gaan instellen dit is handig als je eventueel wat tekst op je foto plaatst om de mensen de tijd te geven de tekst helemaal kunnen te lezen.
De Afspeelduur gaat van 1/2 seconde tot en met 5 seconden per foto beeld.
En je kan ook muziek toevoegen.

dia-scherm-03

Je kan eventueel ook een overgang instellen naar het huidige naar het volgende beeld met ‘vervagen’.
Als je al je foto’s hebt opgeladen klik je op ‘Diashow maken’ en je diashow is klaar.

dia-scherm-04

Aankoop van duurzaam papier & duurzaam drukwerk

De Vlaamse overheid heeft zichzelf in het kader van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten en het meerjarenprogramma de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020.
Ook bij de kwb willen we nu al duurzaam omgaan met het gebruik van papier.
We staan er niet altijd bij stil dat we nu al een hele stap kunnen zetten door bewust om te gaan bij de aankoop van papieren en drukwerk.
Door hier nu al op te letten kunnen we ons steentje bijdragen naar een duurzame samenleving.
De meeste drukkers streven tegenwoordig ook een duurzaam drukproces na. Het is steeds raadzaam om hier expliciet naar te vragen en te vermelden dat dit voor ons als kwb belangrijk is.

druk-1200x660

Hier enkele soorten papier waar we het verschil kunnen maken bij aankoop:

 • kopieerpapier en grafisch papier.
  Dit omvat onbedrukt schrijfpapier, drukpapier en kopieerpapier (tot 170 g/m².
 • schriften en zakboekjes
 • vellen of rollen papier voor persoonlijke hygiëne, het absorberen van vloeistoffen
  en/of het schoonmaken van vuile oppervlakken, zoals papieren handdoekjes,
  toiletpapier, schoonmaakpapier, dekpapier, papieren zakdoekjes, gezichtstissues,
  keukenpapier,…Gelamineerde papierproducten en vochtige doekjes maken geen deel
  uit van de productgroep;
 • druk- en publicatiepapier. Voorbeelden zijn papier voor kranten, magazines,
  supplementen, catalogi en prospectussen;
 • enveloppen: uit een vel papier of karton gevouwen enveloppen met klep.enveloppen met klep.
 • etiketten

 

Criterium van technische specificaties:

Oorsprong van de vezels van het papier.
Het papier mag bestaan uit elke combinatie van gerecycleerde en nieuwe vezels, waarbij minstens 65 % van deze gerecycleerde vezels na verbruik gerecycleerd werden en minstens 50 % van de nieuwe vezels uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn. Het overige deel van de nieuwe vezels moet minstens afkomstig zijn uit de legale houtkap.

Bleking

Het te leveren papier moet:

 • TCF (Totally Chlorine Free) zijn, dat wil zeggen volledig chloorvrij gebleekt
 • ECF (Elementary Chlorine Free) zijn, dat wil zeggen gebleekt zonder chloorgas
 • Of helemaal niet gebleekt zijn.

Je kan duurzaam papier herkennen aan de ecolabels.
Hieronder tonen we een schema met de Ecolabels voor verschillende papierproducten.

ecolabels papier

 

Wil je hier nog meer over weten?

De Vlaamse overheid heeft in 2015 een document opgemaakt
dat extra informatie geeft rond
Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord
inkopen van drukwerk & inkopen van papier

17 pagina’s extra info die je hier kan downloaden.

Hoe plaats je een afbeelding in een mailbericht?

Hier is stap voor stap met beelden, de uitleg hoe je een foto of illustratie aan je e-mail kan toevoegen.

Afhankelijk of je nu een on-line versie of een off-line versie (dus gewoon op je pc) van het outlook programma gebruikt zal het uitzicht van je schermen er iets anders uitzien.
Daarom maken we een voorbeeld voor elke versie.

Eerst outlook on-line:

Hoe plak je een beeld in een mail:
Je dient een nieuwe mail aan te maken.
Klik dan met je ‘cursor’ in het tekstveld van de mail zelf.
Dat wat je invoerstreepje knippert (op de afbeelding in een rode cirkel) kan je nu een beeld gaan toevoegen.
outlook how to
Ga onderaan je pagina naar het icoontje met de berg op(rode cirkel) en klik, dit is het symbool om een afbeelding toe te voegen.

Kies nu in de juiste folder op je computer het beeld dat je wil toevoegen.
Selecteer het beeld en klik op ‘open’
outlook how to
En nu plaatst het beeld zich in je mailtekst.
Maak je mail gewoon verder af en stuur hem door.
outlook how to

Variante: mailprogramma op pc

Werk je op een mailprogramma rechtstreeks op je PC dan zal het er ongeveer zo uitzien:

Je dient een nieuwe mail aan te maken.
Klik dan met je ‘cursor’ in het tekstveld van de mail zelf.
Dat wat je invoerstreepje knippert (op de afbeelding in een rode cirkel) kan je nu een beeld gaan toevoegen.
outlook how to

Ga bovenaan je pagina naar het icoontje met ‘de berg, de zon en het scherm op'(rode cirkel) en klik, dit is het symbool om een afbeelding toe te voegen.
outlook how to

Kies nu in de juiste folder op je computer het beeld dat je wil toevoegen.
Selecteer het beeld en klik op ‘invoegen’

En nu plaatst het beeld zich in je mailtekst.
Maak je mail gewoon verder af en stuur hem door.

Identiteit & Imago

Identiteit en imago zijn 2 zijden van 1 medaille. De identiteit van een organisatie, oftewel het karakter en de manier van werken (het zijn en doen), heeft een grote invloed op het imago (beeldvorming: hoe ziet een ander ons?). Daarbij is niet alleen de bestaande beeldvorming van belang, maar ook het gewenste imago en reputatie: de manier waarop de organisatie zich wil profileren, respectievelijk wat ze graag zou willen zijn en uitstralen.

Wees eerlijk

Alleen bij een goed beleid en goede communicatie zal het imago overeenkomen met de gewenste identiteit. Indien de communicatie niet aansluit bij het beleid heeft dit een zeer negatief effect op het imago. Als een vereniging communiceert een jonge, actieve groep te zijn met tal van interessante gezinsactiviteiten, maar in de praktijk blijkt dat er slechts maandelijks gefietst en gekleurenwiesd wordt, ontstaat onherroepelijk het beeld dat de club slecht functioneert. Geloofwaardigheid is hier van heel groot belang!

Onderzoek naar het imago of de reputatie van je vereniging brengt, behalve je naamsbekendheid, in kaart welk beeld de buitenwereld (potentiële leden, andere verenigingen, bevolking, pers) van je vereniging heeft. Voor je begint, is het goed om te weten wat je huidig imago is: Hoe zien potentiële leden je organisatie? Staat je kwb bekend als een jonge club, of ziet de buitenwereld jullie eerder als een gevestigde en sociale vereniging? En spoort dat met je eigen beeld?

Het imago dat je kwb-afdeling heeft, bepaalt mee hoe effectief je nieuwe leden kan werven. Niemand sluit zich aan bij een organisatie die als gesloten of oubollig te boek staat.

Met de Osgood-schaal

Een makkelijke manier om uw imago in kaart te brengen, is het hanteren van de zogenaamde Osgood-schaal. In deze schaal worden woordparen met tegengestelde betekenissen tegenover elkaar gezet. In de eerste kolom zet je woorden waarvan je vindt dat ze je eigen kwb goed omschrijven. Je geeft hiermee je gewenste imago aan. Daarnaast zet je in de meest rechtse kolom tegengestelde woorden. Hiermee geef je dan het slechtst mogelijke imago aan. Tussen deze kolommen staan vijf vakjes waarin de ondervraagde zijn mening kan geven, door in een van de vakken een kruisje te zetten. Hoe meer kruisjes in de vakjes dichtbij de positieve omschrijving, hoe beter je kwb-afdeling scoort. Als alle kruisjes in de middelste vakken staan, is het duidelijk dat de ondervraagde niet weet waar je kwb voor staat.

Osgood-schaal

Laat deze of de door jou aangepaste Osgood-schaal invullen door verschillende groepen binnen je kwb (bestuur, vrijwilligers, leden).
Laat de schaal ook invullen door verschillende partijen in de buitenwereld waarmee je kwb een relatie heeft of wil. Denk aan: andere verenigingen waarmee je samenwerkt (of wil samenwerken), potentiële leden, lokale persmensen, een aantal willekeurige personen…

Inventariseer & pas aan

Bekijk per verschillende groep de resultaten. Let daarbij op verschillen en overeenkomsten tussen groepen, maar ook binnen groepen. Bedenk daarbij dat veel verschillende meningen over een bepaald woordpaar niet betekenen dat mensen het niet weten, maar dat uw imago op dat punt onduidelijk is. Bedenk ook wat het betekent als je kwb bij een bepaalde groep vooral een positief imago heeft en bij een andere groep geen imago of een negatief imago.

Bespreek de uitkomsten achteraf in een werkgroep. Hou je daar vooral bezig met de vraag wat de betekenis is van de uitkomsten voor je strategie: moet eerst jullie imago aangepakt worden, of kan je juist meer gebruik maken van een zeer goed imago? En als er iets moet veranderen, wat dan? En hoe kan je dat inpassen in je beleid en communicatie?

Uitleendienst & uitleenmateriaal

Als je als afdeling iets op poten zet, een activiteit of een event wil organiseren, een lezing, een tentoonstelling, een concert, enz… en je hebt daarvoor ondersteunende technische materialen nodig, dan kan je soms gratis (of voor een budgetvriendelijke prijs) een beroep doen op een uitleendienst. Elke provincie heeft zo een dienst. Je vindt beslist je gading in het uitgebreid assortiment. Je kunt er terecht voor het uitlenen van o.a. licht- en geluidsinstallaties, beamers, videocamera’s, tentoonstellingspanelen, volksspelen en nog veel meer.

Ook vele gemeentes hebben ook een dienstverlening naar verenigingen toe.
Misschien is het nuttig om eens op de site van jouw gemeente te kijken wat je kan gebruiken om een geslaagde activiteit te organiseren.

Om je te helpen hebben wij alvast voor jou de link naar de juiste website per provincie verzameld.

Uitleendienst van de Provincie Antwerpen
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-malle/uitleendienst.html

Uitleendienst van de Provincie Limburg
http://www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Facilitair-Beheer/Afdeling-Hospitality-Diensten/Documentatie-en-Materiaal-Beheer/Uitleendienst-en-Vlaggenbank.html

Uitleendienst van de Provincie Vlaams-Brabant
https://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/uitleendienst/index.jsp

Uitleendienst van de Provincie  Oost-Vlaanderen
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/evenementen-organiseren/materiaal-lenen.html

Uitleendienst van de Provincie  West-Vlaanderen
https://www.west-vlaanderen.be/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst-van-de-provincie

Metadata

Wat is METADATA of META-INFORMATIE?

Het is ‘informatie over informatie’, het is informatie die karakteristieken van bepaalde gegevens omschrijft. Het is op het eerste gezicht onzichtbare informatie die bij een digitale foto, een digitale illustratie of een html-pagina op een website mee is ingesloten in de code. Maar ook bij elke sms of elk Facebookbericht zit er metadata, zoals de plaats en het uur van verzenden.
Bij het maken van een digitale foto zal je toestel (camera, tablet of smartphone) telkens automatisch metadata bij elke foto insluiten. De plaats van de opname met de exacte locatie (coördinaat zoals een gps), het uur en de dag van je opnamen, maar ook het toesteltype, de sluitertijd, de lens, het diafragma, enzovoort.
Daarnaast geeft je toestel een naam aan elke foto. Die naam bestaat meestal uit cijfers en letters. Dit is eerder machinetaal en heeft voor ons weinig betekenis. Je kan uiteraard nadien die data consulteren en/of bewerken en aanvullen.

Wat is het nut of het belang van meta data?

Stel je voor dat je een map op je computer hebt waar 15 foto’s in staan. Je noemt de map ‘Evenementen 2018’. Het is op het moment van creatie duidelijk wat het onderwerp van die 15 foto’s is. Stel je nu voor dat je een foto zoekt van evenementen uit 2010. Dat was een paar computers geleden, en al je foto’s van die tijd stonden bij elkaar in één map. Je hebt ze nog wel ergens staan, maar waar? Zoeken is dan lastig want de foto heeft automatisch een nietszeggende naam meegekregen. Moest je nog exact de plaats, de dag en het uur van je opname kennen, dan zou je je foto wél snel terugvinden … Door zelf de gewoonte te nemen om de naam van je foto te bewerken en metatags bij je beelden toe te voegen, maak je je beelden veel eenvoudiger vindbaar.
Dat is ook zo op internet. Als je een zoekterm ingeeft in Google gaat die ook in de eerste plaats op zoek naar metadata. Dus ook webpagina’s worden door metadata makkelijk teruggevonden.
Dus als je veel digitale foto’s maakt kan je maar beter op een consequente wijze metadata aan je beelden toevoegen, als je ze later vlug wil terugvinden.

Datavisualisatie … data wat?

Zodra je een foto of een tekst op het internet plaatst is al jouw metadata wereldwijd beschikbaar. Als je op Google een zoekterm ingeeft, doorzoekt Google die ‘metadata’ om jou feedback te kunnen geven. Dat is ook zo voor sms’en die je verstuurt. Geen paniek, men kan niet zien wie iets stuurt, maar wel wat je stuurt in combinatie met je metadata (zoals plaats, uur, toesteltype enz.).
Men is perfect in staat is om enkel op basis van trefwoorden in sms-teksten in combinatie met metadata vliegroutes in kaart te brengen, op basis van de sms’en die passagiers vlak voor het opstijgen en vlak na het landen versturen. Dit noemt men datavisualisatie.

Of nog een voorbeeld:
De toeristische dienst van New York heeft een diepgaande studie laten doen om te weten wat de routes zijn die de meeste toeristen nemen in de stad, op basis van de unieke IP- adressen van elk digitaal toestel.
Door de metadata van één IP-adres van een toestel na te gaan, kan je zien op welke plaatsen er foto’s zijn gemaakt door één persoon op één dag. Als je aan elke plek (geolocatie) een punt toekent en dan een lijn trekt tussen al die punten, kan je de route van dat IP-adres (en dus van de toerist) zien. Als je nu deze informatie van honderden personen gaat combineren krijg je een spinnenweb van lijnen.
De plekken waar de meeste foto’s worden gemaakt worden op deze wijze zeer goed zichtbaar. Ook de gevolgde routes worden erg duidelijk. Op basis van die informatie weet de toeristische dienst nu een heleboel nuttige informatie.

– waar de meest zinvolle plekken zijn om infopunten voor toeristen te maken.
– waar ze betere signalisatie kunnen voorzien.
– langs welke routes informatie posters een zinvolle investering zijn.
– welke openbare transportmiddelen ze kunnen aanbevelen om deze plaatsen vlot te bezoeken.
– welke plaatsen een betere toegankelijkheid kunnen gebruiken.
– wat de adressen zijn met nutsvoorzieningen langs deze routes, enz…

Oei, zijn mijn data dan wel veilig?

Als jij zelf al moeite hebt om je eigen foto’s van enkele maanden geleden terug te vinden op je eigen computer, zal je begrijpen dat het al specialistenwerk is om met die metadata van het internet aan de slag te gaan en zinvolle conclusies te trekken uit die informatie.
Door de eeuwen heen heeft men in de wetenschap altijd al met gegevens of data gewerkt om feiten zichtbaar en helder te kunnen stellen. Dat is dus niet nieuw. Maar je data op sociale media en internet zijn wel iets vlotter beschikbaar dan vroeger. Je dient dus wel voorzichtig om te springen met al je beeldmateriaal dat je op het internet zet. Heb je liever dat men al je gegevens niet kan doorzoeken, dan kan je je metadata gaan bewerken voor je ze op Facebook of op internet zet.
Langs de andere kant wil je wél dat men jouw foto’s vlot kan terugvinden als je iets wil gaan promoten. Of je wil dat men je webpagina om de juiste reden komt bezoeken. In dat geval kan je juist zelf extra zoektermen, metadata of metatags aan je digitaal materiaal gaan toevoegen.