Portretrecht

Mag je zomaar foto’s nemen van mensen op je kwb-activiteit en die gebruiken op je affiches, uitnodigingen, website en dergelijke? Neen, dat mag niet. Er bestaat zoiets als ‘portretrecht’: het geeft geportretteerde personen het recht om zich te verzetten tegen de publicatie van hun portret. Je hebt als fotograaf wel het auteursrecht op je foto, maar de persoon in kwestie kan je verbieden om die te publiceren. Publiceren mag in principe enkel als je de toestemming hebt van de persoon die op de foto staat.

Overzichtsfoto’s die gemaakt zijn op het publieke domein of tijdens publieke manifestaties (zoals kwb-activiteiten, festivals, fuiven, …) worden niet als een overtreding van het portretrecht beschouwd, tenzij ze duidelijk op één of enkele personen focussen. Maar zelfs dan kan iemand die zich herkent op de foto en daar niet mee akkoord is zich beroepen op zijn recht op privacy. Hij/zij kan eisen dat de foto in kwestie niet langer gebruikt wordt en vernietigd wordt.

Wat kan je hieraan doen? Als je van plan bent om een foto van een persoon te gebruiken op je affiche, site, flyer, uitnodiging, is het best om gewoon (schriftelijk) toestemming te vragen. Als je foto’s van kinderen gebruikt, vraag je schriftelijke toestemming van de ouders.