Whida?

Promotie is niet zo moeilijk. Dé sleutel tot goede promotie ligt in één zin vervat: je ‘klant’ wil weten ‘Wat heb ik daaraan?’. Als je dit niet kan vertellen, dan mag je nog de allermooiste uitnodigingen ter wereld hebben, de meest flashy website of de knapste affiches. Als jij de mensen niet kan vertellen waarom ze naar jouw activiteit zouden moeten komen, hoe kunnen zij het dan in godsnaam zelf weten?

Elke dag krijgen we zo’n 3.000 reclameprikkels: doe dit, koop dat, leen hier, ga daar op vakantie… Brievenbussen zitten propvol, tijdschriften staan vol reclame, een internet zonder banners is ondenkbaar geworden, affiches en reclamepanelen schreeuwen om onze aandacht…

Eén ding hebben al deze verschillende vormen van reclame gemeen: ze gaan uit van de vraag ‘Wat heb ik daaraan?’ (Whida). Wat zit er in voor de klant als hij dit product koopt? Wat zit er in voor het kwb-lid als hij naar deze activiteit komt? Dit lijkt logisch en vanzelfsprekend, maar om dit goed te doen, moet je in de schoenen van je potentiële deelnemer gaan staan en niet redeneren vanuit het bestuur.

Mensen hebben verschillende redenen om al dan niet naar een activiteit te komen. Dit noemt men de motivator om iets te doen. Als je een concreet antwoord hebt op de vraag ‘Wat heb ik daaraan?’, heb je een goede motivator. De motivatoren om naar een kwb-activiteit te komen, kunnen heel divers zijn.

Financiële motivator
Geld is een belangrijke motivator. Voor je kwb-activiteit kan dat bijvoorbeeld een grote korting op het toegangsticket van een pretpark zijn.

Vaardigheid
Iets aanleren is ook een sterke motivator. Als jouw afdeling een schaakinitiatie organiseert, leren de deelnemers een nieuwe vaardigheid aan: schaken.

Ontmoeting
Mensen zijn sociale wezens. Op veel afdelingen zien deelnemers aan activiteiten bekenden terug. Als dit een troef is van jouw afdeling, mag je daar zeker mee uitpakken.

Sfeer
Plezier maken en een leuke sfeer zijn uiteraard ook sterke motivatoren. Als jouw ‘Vakantie in mijn straat’ telkens een sfeervolle bedoening is, zal dit zeker mensen motiveren.

Exclusiviteit
Je kan deelnemen aan een activiteit die niet elke dag te bezoeken is of die anders te duur is.

Idealisme
Je zou ervan versteld staan hoeveel mensen nog gebeten zijn door de microbe van het idealisme. Ook dit kan een belangrijke motivator zijn voor activiteiten die maatschappelijk iets in beweging willen zetten.

Mix
Het is niet altijd eenvoudig om een duidelijk onderscheid te maken tussen de diverse motivatoren. Vaak lopen er verschillende dooreen. Op een avondje ‘Houten speelgoed maken’ zien we een financiële motivator (goedkoop speelgoed), het aanleren van een vaardigheid (zelf speelgoed leren maken) en een motivator als sfeer en ontmoeting (samen met andere jonge ouders aan de slag)