Schrijftips

Wanneer communicatie als promotiemiddel wordt gebruikt, is het doel dat mensen overtuigd worden bij het lezen van je tekst. Ongeacht of die tekst nu een paginalang artikel is, een flyer, of een post op Facebook. Je zult ‘wervend’ moeten schrijven. Daarmee wordt bedoeld dat de lezer tot actie overgaat. Je hoeft geen Nobelprijs voor literatuur te winnen met je tekst. Wel wil je dat er veel volk komt op je activiteit, dat meer mensen zich aansluiten bij jouw vereniging, dat mensen een positief beeld hebben over jouw kwb-groep. En dus moet jouw schrijfstijl aantrekkelijk en duidelijk zijn. Een aantal tips zetten je op weg. Wat je alvast in je achterhoofd moet houden, is dat je eigenlijk moet schrijven op het niveau van een 14-jarige. Niet omdat jouw doelpubliek geen moeilijke woorden of complexe zinnen zou begrijpen. Wel omdat blijkt dat mensen de aandacht snel verliezen. Zeker als het gaat om hun vrije tijd. Hou je zinnen dus kort, en vermijd al te ingewikkelde woorden.

TIP 1: Hou het zo eenvoudig mogelijk. Schrijven is schrappen. Vermijd dubbele informatie, hou het bondig: daar is iedereen mee gediend. Ontdoe je tekst van overbodige franjes. Je lezer wil snel duidelijke info. Vergezochte zinspelingen of onnatuurlijke formuleringen en nooit gebruikte woorden ‘vertragen’ de lectuur. Bovendien heeft niet iedereen hetzelfde gevoel voor humor.

TIP2: Spreek en schrijf klare taal. Wees zuinig met formele woorden; schrijf zoals je spreekt. Dus geen ‘reeds’, ‘alsmede’, ‘evenals’, ‘behoudens’, ‘trachten’ enzovoort. Af en toe kun je die woorden wel gebruiken, al was het maar omdat je moet zorgen voor voldoende variatie. Maar een flashback naar de jaren zestig hoeft echt niet.

TIP3: Spreek je lezer aan. Gebruik instructies. Dat maakt het persoonlijker, levendiger. “Hang uw/je jas gerust in onze bewaakte vestiaire”. Een wervende tekst, is een tekst die aanzet tot actie. Een call to action (zoals “Schrijf je nu in”, “Bezoek onze website”, “Kom eens langs”) mist zijn effect niet.

TIP4: Maak je zinnen niet te lang. Een gemiddelde zin zou zo’n tien tot vijftien woorden moeten tellen. Probeer niet te vaak zinnen langer dan vijftien woorden te gebruiken. Vermijd ook een opeenstapeling van bijzinnen, en zet zeker niet te veel lange zinnen achter elkaar.

TIP 5: Wees concreet. ‘Zo snel mogelijk’ is voor de ene binnen het uur, voor de andere binnen vijf werkdagen. Duidelijk zijn is dus de boodschap.

DE 5 E’S VAN EEN TEKST

Om ervoor te zorgen dat jouw tekst de lezer écht aanspreekt, moet je tekst ‘de 5 E’s’ hebben. Dat is emotie, energie, engagement, experience en eeuwigheid.

Emotie

Je wilt je lezer oprecht overtuigen, zonder dat die het gevoel heeft gemanipuleerd te zijn. Om een maximaal effect te krijgen, spreek je best de lezer aan. Hou de afstand met je lezer klein. Gebruiken ‘je’ in plaats van ‘u’. Positieve formuleringen hebben een groter effect dan negatieve. Vermijd dus woorden als ‘niet’, ‘geen’, ‘nooit’ …

Energie

Emotie leidt tot energie. Woorden met emotie zetten je in beweging, en dat is precies wat je wilt bereiken. Gebruik korte en krachtige zinnen.

Engagement

Een wow-effect, dat is wat je wilt bereiken bij je lezer. Betrokkenheid creëren doe je door de aandacht te vatten met je eerste zin. Die moet kort en krachtig zijn. Spreek je lezer aan, en speel in op zijn of haar leefwereld. Zorg voor een toegevoegde waarde, een extraatje. Een rijtje met tips, bijvoorbeeld. Of een inspirerend verhaal.

Ervaring

Je lezer wil een fijne ervaring terwijl hij of zij jouw tekst leest. Behandel je lezer als mens, als vriend. Klink warm (gebruik ‘willen’ in plaats van ‘moeten’), en heb respect voor zijn tijd. Zorg dat je boodschap meteen duidelijk is, schrap alle overbodige info. Wees eerlijk en integer: geen schreeuwerige marketingpraat, maar wel authentieke boodschappen. Toon jezelf als een vereniging met een gezicht. Persoonlijke voornaamwoorden helpen daarbij.

Eeuwig

Zorg dat je boodschap bijblijft. Dat doe je door kennis te delen, bijvoorbeeld. En door te variëren in vorm. Wat tekst afwisselen met een infographic, een filmpje, een fotodagboek … Een sterke inhoud en een mooie verpakking zijn de sleutels tot succes.

De kracht van een verhaal

Wil je dat jouw boodschap het gewenste effect beoogt? De kans wordt groter als je jouw tekst verpakt als een verhaal. Dat heet ‘storytelling’.
Storytelling of verhalen vertellen is eigenlijk de vorm waarin mensen van nature communiceren. Niemand praat enkel met droge gegevens; er zit altijd emotie, of ‘persoonlijke kleur’ in een conversatie. Verhalen zijn een krachtig en effectief communicatiemiddel om mensen te verbinden.

Drie redenen waarom mensen verhalen vertellen:

  1. Verhalen geven grip, in een complexe wereld met onverwachte gebeurtenissen. Verhalen helpen dingen te verwerken, geven betekenis aan gebeurtenissen, en geven ons inzicht in wat om ons gebeurt.
  2. Verhalen passen bij ons brein. Breinonderzoek leert dat onze hersenen niet functioneren als een schoenendoos waarin je losse feiten, cijfers en gegevens opbergt tot je ze nodig hebt. Om informatie te kunnen opslaan en onthouden zijn onze hersenen steeds op zoek naar samenhang tussen informatie-eenheden. Dat is precies wat verhalen doen: ze presenteren gebeurtenissen in samenhang. Daardoor kunnen we verhalen veel gemakkelijker onthouden dan losse uitspraken, feiten en cijfers.
  3. Verhalen helpen ons om besluiten te nemen. Verhalen gaan altijd over emoties, en ons emotionele brein is bepalend voor de meeste beslissingen die we nemen. We nemen onze beslissingen dus op basis van emoties, indrukken, ervaringen, enzovoort. En zoeken daar later de rationele argumentatie bij.

Ook als kwb-groep kun je een breder verhaal ophangen; een herhaalde, persoonlijke, concrete boodschap waarin aan bod komt wie jullie zijn, wat jullie belangrijk vinden, waarom jullie kwb’er werden, zijn en blijven.